Panaszkezelés

A HPT 288§ alapján a pénzügyi intézmény és a független közvetítő biztosítja, hogy az ügyfél a pénzügyi intézmény és a független közvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

Amennyiben Ön panasszal kíván élni, kérjük töltse le az alábbi dokumentumot és juttassa el elektronikus úton az alábbi e-mail címre: komjati.erika@finanacialexpert.hu, illetve postai úton Komjáti Erika részére az alábbi címre: Financial Expert Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfsz.1.

Panaszkezelési dokumentum

Panaszait, észrevételeit személyesen megteheti:

1143 Budapest, Stefánia út 16. mfsz.1. munkanapokon: 09 órától 17 óráig Komjáti Erika munkatársunk segítségével!

Az alábbi dokumentumok segítségével tájékozódhat az Önnel kapcsolatban álló közvetítő alvállalkozó (pénzügyi tanácsadó) törvényi megfelelőségéről és segítséget kaphat a megalapozott hiteligénylői döntéshozatallal kapcsolatosan:

Financial Expert Kft. üzletszabályzat

Financial Expert Kft. általános szerződési feltételek

Ezúton is tájékoztatni kívánjuk, hogy az MNB ajánlása, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvény rendelkezései alapján az ügyfél-átvilágítás körében szükséges az Ön személyes adatainak rögzítése.

Személyes adatai, valamint az Önhöz köthető banki termékekkel kapcsolatos igénylések és ajánlatok, védett környezetben, adatbázisunkban kerülnek tárolásra mindaddig, amíg a kapcsolódó banki termékek futamideje azt szükségessé teszi. Személyes adatainak megtekintése kizárólag az Önnel kapcsolatban álló pénzintézet számára, jelen szerződés megbízottja - közvetítő alvállalkozó -, illetve megbízója - Financial Expert Kft. - számára, és külön kérésre hatósági szerveknek lehetséges.

Az eljárás a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXII. törvény 2/9 pontja értelmében adatkezelésnek minősül, ezért szükséges, hogy Ön, mint a fenti szolgáltatás igénybe vevője hozzájárulását adja a fenti személyes adatai kezeléséhez és szükséges, hogy a folyamatról Önt megfelelően tájékoztassuk.